​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ເວັບໄຊທະນາຄານ​ຕ່າງ​ໆ

ຊື່ທະນາຄານ ຊື່​ເວັບ​ໄຊ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ   www.bol.gov.la
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ  www.bcel.com.la
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  ww38.jdbbank.com
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ  www.ldb.org.la
ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ  www.laovietbank.com.la
ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ  www.banquefrancolao.com
ທະນາຄານອິນໂດໄຊນາ  www.indochinabank.com
ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates