​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ

ເນື່ອງຈາກຜັກກາດຫົວເປັກພືດສະນິດຮາກເລີກຄວນຂຸດໜານໃຫ້ເລີກ 35-40 ຊມ, ຕາກໄວ້ 7-10 ວັນ ກ່ອນປູກຄວນຮອງຟື້ນດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ 1,500-2,000 ກກ, ຕໍ່ໄຮ່ຍົກໜານຂື້ນສູງ 15​-20 ຊມ, ຄວາມຍາວແລ້ວແຕ່ພື້ນທີ່.

Read more...

ວິທີການປູກຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ

 

 

 

 

 

ລັກສະນະທົ່ວໄປ : ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ ເປັນພືດອາຍຸປີດຽວ ສາມາດຈະເລີນເຕິບໂຕ ໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ .ສະພາບດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງພໍສົມຄວນ, ມີແສງສະຫວ່າງ (ແສງແດດ)ສະໝ່ຳສະເໜີ ຕະຫລອດມື້ ອຸ່ນນະພູມໃນບ້ານເຮົາສາມາດປູກໄດ້ຕະຫລອດປີ .ອາຍຸຕັ້ງແຕ່   ຫ່ວານ ຫລື ຍອດເມັດ ເຖີງເກັບກ່ຽວ ປະມານ 35 ຫາ 45 ມື້.

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຫົວກະຫຼົດ

1.    ການກຽມໜານປູກ

-      ຂຸດໜານເລີກປະມານ 35-40 ຊມ.

-      ເອົາຝຸ່ນຄອກໃສ່ແປາເປັນໜານ 1 ຕາເມັດໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 2 ກກ.

-      ໜານກ້ວາງ 1 ມ ປູກໄດ້ 3 ແຖວເຮັດເປັນແຖວ

Read more...

ການປູກຫມາກໂມ

ການປູກຫມາກໂມ Download 


Moo

ຫມາກໂມມີຫຼາຍສາຍພັນແຕ່ລະສາຍພັນຈະມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັງນີ້: ຫມາກໂມຈິນຕະຫລາ ລັກສະນະສີລາຍຂາວ ເນືືອໃນລະອຽດສີແດງ  ເປືອກອ່ອນ  ມີນໍ້າຫນັກ 4-6 ກິໂລກຣາມ,ສາຍພັນ ກິນຣີ ລັກສະນະລາຍດໍາ ແຖບດໍາ ເນື້ອຂ້າງໃນລະອຽດສີແດງ ເປືອກອ່ອນ ນໍ້າຫນັກ 4-6 ກິໂລກຣາມ; ສາຍພັນຕໍປິໂດ ລັກສະນະເປືອກແຕງໂມງຈະທົນຕໍ່ການຂົນຍ້າຍ ສີຜິວຂ້າງນອກລາຍດໍາ ໜ່ວຍຮຽວຍາວ;ສາຍພັນ ຊ່ອນຍ່າລັກສະນະໜ່ວນກົມ ສີຜິວແຖບສີຂຽວເຂັ້ມ ເປືອກແຂງ ເນື້ອໃນສີແດງ ນຸ້ມຫວານ;

ເຕັກນິກການປູກຜັກບົ່ວຫົວໃຫ່ຍ

1. ການປູກ

-      ໜານຕ້ອງທູບໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບໃນປະລິມານທີ່ເໜາະສົມ ຫຼື 1 ຕມ ຕໍ່ 1 – 2 ກກ.

-      ໃຊ້ໄມ້ຂຸດຂຸມປະມານ 10 – 12 ຊມໄລຍະຫ່າງ 5 – 6 ນີ້ວ (10 – 12 ຊມ) ຫຼື ອິງຕາມພື້ນທີ່.

Read more...

ວິທີປູກຫມາກເຜັດໄວ້ ໃນຄົວເຮືອນ

ວິທີປູກຫມາກເຜັດໄວ້ ໃນຄົວເຮືອນ Download


 bb-2

ວິທີການປູກເຫັດເຟືອງ

  

ການປູເຫັດເຟືອງໃນໜານປູກສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີດັ່ງນີ້: ການປູກເຫັດເຟືອງ

ແບບກອງສູງ, ການປູກເຫັດເຟືອງແບບກອງຕໍ່າ, ການປູກແບບອຸດສາຫະກໍາ

Read more...

ເຕັກນິກການປູກຫມາກແຄນຕາລຸກ

ເຕັກນິກການປູກຫມາກແຄນຕາລຸກ Download


bb-1

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates