​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ   
  03   
 

 ຍັງຫວ່າງ

 
  ຫົວໜ້າຂະແໜງ  
  bounpakong  
  ທ່ານ ບຸນປະຄອງ ສິມມາວັດ  
  ຮອງຂະແໜງ  

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານ ຄື:

-          ວຽກງານ ສັງລວມນິຕິກຳ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

-          ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

-          ວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະຄຸນນະພາບ.

-          ວຽກງານ ວັດແທກ + ຫ້ອງທົດລອງ.

 

ລະບົບການຈັດຕັ້ງ

  Picture4
 
 

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດລະບາດ

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates