​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  
  2 
   ທ່ານ ທິດສຸວັນ ມິດສຸເກມ
   ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
  7
  ທ່ານ ນ ຫລັກປະເສີດ ດາວເຮືອງ
  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
   

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານ ຄື:

-         ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມ.

-         ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.

-         ໜ່ວຍງານແຜນການ-ການເງິນ

-         ໜ່ວຍງານເລຂານຸການ,ບໍລິຫານ ແລະ ພິທິການ.

ລະບົບການຈັດຕັ້ງ

   Picture3  

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates