​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ລະບົບການຈັດຕັ້ງ

   ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງເຊກອງ  
   Conghangkanjattang  

 

 

sula 

ທ່ານ ສຸລພົນ ໝື່ນວິເສດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

 

Viengxai-2

ທ່ານ ວຽງໄຊ ວໍລະສິງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

 

lamphanh

ທ່ານ ລໍາພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 

 

ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຕ່າງໆ

 2

ທ່ານ ທິດສຸວັນ ມິດສຸເກມ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

  03

ວ່າງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ,

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ 

Sitthiphone

ທ່ານ ນ ສິດທິພອນ ສີຄໍາບຸ່ນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງວິທະຍາສາດ,ເຕັກ

ໂນໂລຊີ -ນະວັດຕະກໍາ

 03

ວ່າງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

 ບັນດາຮອງຫົວໜ໊າຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫົວໜ໊າຂະແໜງການ

7

ທ່ານ ນ ຫລັກປະເສີດ ດາວເຣືອງ

ຮອງຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ 

bounpakong

ທ່ານ ບຸນ​ປະ​ຄອງ ສິ​ມ​ມາ​ວັດ

ຮອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ,

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ 

555566 

ທ່ານ ດາວ​ສະ​ເດັດ ຄຸນ​ບຸດພູນ​ມີນ​ເນີ

ຮອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນ

ໂລຊີ-ນະວັດຕະກໍາ 

kheimkeo

ທ່ານ ຄ່ຽມແກ້ວ ແກ້ວດວງມະນີ

ຮອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates