ພວຕ ແຂວງເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວສອບທຽບ ແລະ ກວດຄືນອຸປະກອນວັດແທກຢູ່ ເມືອງ ກະລຶມ

| Print |
Category: ຂ່າວສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮ່ວມມື

0105ວັນທີ 25-27 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງກະລຶມ ສົມທົບກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ສາຂາແຂວງ

ເຊກອງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງເຄື່ອນໄຫວສອບທຽບ ແລະ ກວດຄືນອຸປະ ກອນວັດແທກໜໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ພາຍໃນເມືອງກະລຶມ.

ຈຸດປະສົ່ງ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ສອບທຽບ ແລະ ກວດຄືນ ອຸປະກອນວັດແທກ ປະເພດໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ພາຍໃນເມືອງກະລຶມ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ປອດໄພ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງພາກພື້້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ຊຸຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາປຽບ ລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ອຸປະກອນວັດແທກພາຍໃນ ແຂວງເຊກອງ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການກວດຄືນອຸປະກອນວັດແທກທີ່ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ໃນຮອບວຽນ 2 ປີ ຕໍ່ໜຶ່ງຄັ້ງ ແລະ ເປັນການກວດທຽບ ຄືນຈຳນວນ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາທັງໝົດທີ່ມີໃນທົ່ວເມືອງ ເຊິ່ງຜ່ານການກວດທຽບບັນດາອຸປະກອນວັດແທກ ປະເພດໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາທັງໝົດ 20 ໜ່ວຍຈາກຈຳນວນ 572 ໜ່ວຍ ແລະ ໝໍ້ນັບໄຟຟ້າທັງໝົດ 28 ໜ່ວຍຈາກຈໍານວນ 813 ໜ່ວຍ ເຫັນວ່າບັນດາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ທາງຄະນະທິມງານວິຊາການກໍ່ໄດ້ ໜີບກົ່ວປ້ອງ ກັນການດັດປັບ ແລະ ຕິດສະຕິກເກີຢັ້ງຢືນຜ່ານການກວດສອບຖືກຕ້ອງແລ້ວ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຄະນະທິມງານວິຊາການຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ອຸປະກອນ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມດ້ວຍຕົນເອງເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງ ການສູນເສຍ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນມີຄວາມຄາດເຄື້ອນ.

ພາບ ແລະຂ່າວ: ມະນີໄຊ ເທບໄກສອນ

0106 0107 0108 0109 0110 0111