​ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ພະນັກງານພະແນກ ວຕ ຂ ລົງກວດສອບ ບໍລິມາດສຸທິນ້ຳດື່ມ ປະຈຳປີ 20202

  ໃນວັນທີ 3 ພະຈິິກ 2020 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງເຊກອງຮ່ວມກັບຫ້ອງການວິ ທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງທ່າແຕງໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດສອບມາດຕະຖານ

ການຫຸ້ມຫໍ່ບໍລິມາດສຸທິພະສະນະບັນຈຸປິດຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມທີ່ເມືອງທ່າແຕງແຂວງເຊກອງ ຈຸດປະສົງການລົງ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດສອບມາດດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ບໍລິມາດສຸດທິຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການ ກວດທຽບລະບົບປົກກະຕິປະຈຳປີ ແລະວິທີການກວດສອບແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນບໍລິ ມາດສຸດທິໃນພະສະນະບັນຈຸປິດ ຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມແຫ່ງຕ່າງໆໃນເມືອງທ່າແຕງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນທຳຕໍ່ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ປອດໄພ ແລະມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ທົ່ວປະເທດ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະມາດຕະຖານ ຂອງພາກພື້້ນ ແລະ ສາກົນແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະຜູ້ໃຊ້ ບໍລິ ການເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແຂວງເຊກອງ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.
  ຜ່ານການກວດສອບຕົວຈິງຂອງພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ ເຫັນວ່າພາຍໃນເມືອງທ່າແຕງ ມີ3ໂຮງງານ ທີ່ຜະລິດນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດຂະໜາດ 18Lໃນນັ້ນ 2ໂຮງງານແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່, ພະສະນະບັນຈຸປິດ ແລະບໍລິມາດສຸດທິ ບັນຈຸຂະໜາດ 18Lແລະອີກ 1 ໂຮງງານແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖະຖານການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະບໍລິມາດສຸທິຂະໜາດ 18L, ເພາະສະຫຼາກການຫຸ້ມຫໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກັບບໍລິ ມາດສຸທິຕົວຈິງຂອງນໍ້າດື່ມໃນກະຕຸກມີຂະໜາດບັນຈຸພຽງແຕ່ 17L, ດັ່ງນັ້ນທາງພະນັກງານກວດສອບໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີປັບປຸງໃຫ້ຖືກຕ້ອງລະສອດຄ່ອງກັບສະຫຼາກ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ວາງອອກ  ແລະສ້າງບົດບັນທຶກກັບຜູ້ປະກອບການເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ.

 

                                                          

ພາບ ແລະຂ່າວ: ມະນີໄຊ ເທບໄກສອນ.

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ&ແຟັກ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates